Veel belangstelling voor 1ste Buurtavond

gepubliceerd
28 november 2023, 15:45

Bijna 100 bewoners waren, ondanks het slechte weer, maandagavond 27 november naar de Wijkboerderij gekomen. Hier was de start van het project "Nieuwland op weg naar aardgasvrij". Het project richt zich in eerste instantie op de buurten Hoge Hoven (Gaardenbuurt) en het Watereiland. 

Buurtbewoner Rik Hengeveld deed de aftrap en de oproep om samen als bewoners uit te zoeken wat het beste warmte-alternatief voor aardgas is in de Hoge Hoven en Watereiland. En hoe je daar als bewoner goed op kunt inspelen met het verduurzamen van je eigen woning. Rik is inmiddels lid van het buurtteam (in oprichting), dat de komende 6-9 maanden aan de slag wil met het opstellen van een buurtplan. 

Niko Paap van Gemeente Amersfoort lichtte toe wat de opgave van de gemeente is bij dit vraagstuk. En dat de gemeente daarover graag in gesprek gaat met bewoners. Daarnaast biedt de gemeente de Hoge Hoven en Watereiland de mogelijkheid zelf te onderzoeken wat de beste aardgasvrije optie is voor deze buurten. En hoe je als bewoner je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. Klik hier voor zijn presentatie. Gemeente Amersfoort heeft de stichting Buurkracht gevraagd bewoners hierbij te ondersteunen. Buurkracht heeft ruim 10 jaar ervaring bij het begeleiden van initiatieven van bewoners richting energiebesparing en aardgasvrij wonen. De stichting is onafhankelijk. Zie www.buurkracht.nl

Gerard van Eck is buurtbewoner van het eerste uur en kersvers lid van het buurtteam. Hij schetste een mooi beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van Nieuwland. Klik hier voor zijn presentatie. 

 

Resultaten vragenlijst

De resultaten van de enquête werden gepresenteerd door Alex de Ruiter van Buurkracht, die ook de leiding van de avond had. Maar liefst ruim 250 vragenlijsten waren ingevuld. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het hier (incl. overige presentaties van de avond).

Centraal werd de vraag gesteld: Hoe kunnen de huizen in de Gaardenbuurt en Watereiland volgens ú in de toekomst het best verwarmd worden? (welke oplossing ipv met aardgas? en hoe kan er gekookt en gedoucht worden?). Deze vraag en de resultaten van de enquête zorgden voor de nodige vragen en opmerkingen vanuit de zaal. Hoe betalen we dit? Is waterstof of biogas een oplossing? Zorgen warmtepompen niet voor geluidsoverlast? Krijgen we als bewoners ook de mogelijkheid om uitgangspunten te formuleren, zoals behoud van een stille wijk in de avond? Zijn er over 10 jaar geen betere oplossingen en kunnen we daar niet op wachten? Als we een buurtplan maken, wat doet de gemeente er dan vervolgens mee? Hoe ziet de besluitvorming eruit? Waarom gaan we niet gewoon aan de slag en zoeken we samen uit wat de mogelijkheden zijn? Daar heeft iedereen op zijn eigen wijze dan wat aan!

 

Doe je mee?

Het samen uitzoeken kan met ondersteuning van Buurkracht. Daarvoor kun je je aanmelden voor het buurtteam (een kernteam dat zaken uitzoekt en gem. 1x per 3 a 4 weken bij elkaar komt), voor het bewonerspanel (een soort klankbordgroep) of blijf geïnformeerd via bijv. mailings, website, updatekaarten en buurtavonden.

Wil je meer informatie over de rol van het buurtteam? Op dinsdagavond 12 december praten we daar verder met elkaar over. Heb je belangstelling hiervoor? Klik dan op bijgaande link voor meer informatie!

 

Belangstelling voor het buurtteam?