Nieuwland verwarmen zonder aardgas... maar hoe?

In Nederland gaan we minder aardgas gebruiken en op de lange termijn zelfs helemaal van het aardgas af. Dit is nodig om de klimaatdoelen te behalen en de aarde minder te belasten. De gemeente Amersfoort buigt zich ook over het vraagstuk van verwarmen zonder aardgas en betrekt hierin graag haar inwoners. 

Als bewoner van Nieuwland, en dan specifiek de bewoners van Hoge Hoven (de Gaardenbuurt) en een deel van Waterpark (Watereiland), nodigen we u graag uit om mee te praten over de toekomst van uw wijk. In die toekomst zal Nieuwland ook aardgasvrij worden. Hoe ziet dat er volgens u uit en wat komt erbij kijken? 

Dat willen we dit jaar met elkaar uitzoeken en de gemeente Amersfoort heeft Buurkracht gevraagd dit proces te begeleiden. Buurkracht is een stichting en een onafhankelijke partij met jarenlange ervaring in het ondersteunen van bewonersinitiatieven bij het verduurzamen van buurten en wijken door heel Nederland.

Meer weten? Kijk bij 'Projecten' en klik hier.

 

 

Gemeente Amersfoort

Om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, worden in Amersfoort wijk voor wijk en buurt voor buurt plannen gemaakt. Bewoners en andere gebouweigenaren in een buurt of wijk bepalen samen hoe ze overstappen op een andere keuze voor aardgas. Dit doen ze met hulp van de gemeente. Meer weten? Klik dan hier.

 

onze projecten

Bekijk onze activiteiten en meld je aan als je erbij wil zijn.

over ons

Wij zijn bewoners uit de Gaardenbuurt (Hoge Hoven) en het Watereiland (deel van Waterpark). De wijk Nieuwland en een toekomst zonder aardgas gaan ons om verschillende redenen aan het hart. Daarom hebben we positief gereageerd op de vraag of we ons willen inzetten voor een duurzamer en mogelijk aardgasvrij Nieuwland.

Met ondersteuning vanuit Buurkracht en samen met buurtgenoten willen we nu aan de slag om een buurtplan 'Nieuwland richting aardgasvrij' te maken. Daarvoor kunnen we onderzoeken welke alternatieven er voor aardgas zijn om onze huizen te verwarmen. En wat dat betekent voor ons als bewoners, welke stappen we dan kunnen nemen. We kunnen daarbij ook onafhankelijk technisch advies inwinnen. Zo proberen we alle buurtbewoners te helpen, zodat ieder zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. 

Doet u ook met ons mee? We zoeken buurtgenoten die hierbij met ons willen optrekken! Belangstelling om hier meer over te horen? Op 27 november hebben we gezamenlijk een buurtavond georganiseerd, waar bijna 100 buren aanwezig waren. Belangstelling om mee te denken of mee te doen? Stuur dan even een mailtje naar alex@buurkracht.nl

 

Rik Hengeveld en Gerard van Eck

actueel

meer actueel

Meld je aan

en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van 'Nieuwland op weg naar aardgasvrij?'

Als buurtteam i.o. willen we u graag op de hoogte houden van ons bewonersinitiatief in de buurten Hoge Hoven (Gaardenbuurt) en een deel van Waterpark (Watereiland). Dat doen we via emailberichten, huis-aan-huis-kaarten, posters enz. En u kunt natuurlijk altijd een kijkje nemen op deze website, www.buurkrachtnieuwland.nl